Dear Climate, ‘I melt with you’

Door het versterkte broeikaseffect staat het zeeijs in zowel de oppervlakte als in dikte op een laagterecord. Dit heeft effect op de poolgebieden. Want, hoe warmer de zeeën rondom het landijs, hoe sneller dit het landijs doet smelten. Dit domino-effect resulteert in een sterk stijgende zeespiegel met een grote opeenstapeling aan gevolgen van dien. Gehele ecosystemen worden verstoord, plant- en diersoorten dreigen te verdwijnen en zijn genoodzaakt om een nieuwe habitat te zoeken. Maar ook extreme weersveranderingen, overstromingen, verzilting van laagland en kustgebieden en periodes van hitte en droogte zullen steeds vaker voorkomen.

De klimaatcrisis versterkt de ongelijkheid in de samenleving. Het doet pijn dat deze veranderingen juist bij de kwetsbare groepen hard inslaan. Bijvoorbeeld op plekken waar bewoners veelal afhankelijk zijn van de natuur en/of bij mensen die weinig tot geen middelen hebben om zich hiertegen te wapenen. Kunst biedt de mogelijkheid om maatschappelijke thema’s aan te kaarten en deze ter discussie te stellen.

‘I Melt With You’ is een project voor Rotterdam en haar inwoners

Grote delen van de stad liggen meters onder NAP. Wanneer de zeespiegel blijft stijgen heeft dit dus ook enorme gevolgen voor onze stad. Niet iedereen zal gelijke kansen hebben om met deze gevolgen om te gaan. Daarom is het van belang om aandacht te vragen voor het klimaat.

Samenwerking met Het Nieuwe Fundament

Ik ben van mening dat wij in een tijd leven waarin samenwerkingen noodzakelijk zijn. Daarom ga ik voor ‘I melt with you’ een samenwerking aan met Het Nieuwe Fundament. Het Nieuwe Fundament zet zich in voor intrinsieke systeemverandering. Dit doen zij door het kopen van een stuk grond, ver boven NAP, en deze terug te geven aan de Rotterdammers. Dit hooggelegen stukje ‘Niet Rotterdam’ is een experiment met vier toekomstbestendige grondbeginselen; duurzaam, sociaal, inclusief, dier-en mensvriendelijk en wetenschappelijk onderbouwd.

Benefietconcert Giro 777 in ‘Niet Rotterdam’, Limburg

Op 14 augustus stond ik met diverse werken uit de I melt with you serie op het Benefietconcert van Het Nieuwe Fundament voor Giro 777 in ‘Niet Rotterdam’. Hier maakte wij ons samen sterk voor de getroffen mensen van de overstromingen in Limburg met kunst, poëzie en muziek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category:
Date:
X
Geverifieerd door MonsterInsights