Als kunstenaar ben ik geïnteresseerd in de rol die Kunsteducatie kan spelen bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Met kunst kan je nieuwe materialen en technieken ontdekken, maar bovenal kan het bijdragen aan de cognitieve vaardigheden van een kind. Zo kijk ik liever niet naar een kunstwerk an sich, maar naar wat dit werk teweeg brengt bij en tussen mensen. Als kunst-educator ga ik daarom in gesprek om samen op zoek te gaan naar de kracht van verbeelding. Kunst is een dialoog, kunst pin je niet vast. Er is geen waarheid. Kunst vraagt een open houding en zet aan tot vragen stellen. Door samen te experimenteren, te verbeelden, te conceptualiseren en annalyseren, leer ik kinderen nieuwe perspectieven aan te nemen. Dit draagt bij aan een open blik naar de wereld om ons heen.

Juist vragen stellen waar geen vaststaand antwoord op is. Dat maakt kunst voor mij interessant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category:
Date:
X