Kunsteducatie speelt een rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Met kunst kan je nieuwe materialen en technieken ontdekken, maar bovenal kan het bijdragen aan de cognitieve vaardigheden van een kind. Zowel bij kinderen als volwassenen kijk ik liever niet naar een kunstwerk an sich, maar naar wat dit werk teweeg brengt bij en tussen mensen. Daarom ga ik graag in gesprek om op zoek te gaan naar de kracht van verbeelding. Kunst is een dialoog en pin je niet vast. Er is geen waarheid. Kunst vraagt een open houding en zet aan tot vragen stellen.

Door te experimenteren, te verbeelden, te conceptualiseren en annalyseren, leer ik kinderen en volwassenen om nieuwe perspectieven aan te nemen. Dit draagt bij aan een open blik naar de wereld om ons heen. Juist vragen stellen waar geen vaststaand antwoord op is. Dat maakt kunst voor mij interessant.

Mijn werk als Art Mediator doe ik bij het Depot van Museum Boijmans van Beuningen en kindermuseum Villa Zebra. Daarnaast werk ik als Coördinator Educatie voor RADIUS, centrum voor hedendaagse kunst en ecologie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category:
Date:
X